HFSP-beurs voor internationaal fotosyntheseonderzoek

Roberta Croce, hoogleraar biofysica van fotosynthese aan de Vrije Universiteit Amsterdam, heeft een Human Science Foundation-beurs ontvangen voor een onderzoeksproject naar fotosynthese. Het gaat om een samenwerking met twee andere onderzoeksgroepen in de Verenigde Staten en Duitsland. De beurs bestaat uit 350 duizend dollar voor elk van de drie onderzoeksgroepen.

04/22/2021 | 4:25 PM

Het interdisciplinaire team zal de komende drie jaar verschillende onderzoeksbenaderingen combineren om uit te zoeken hoe fotosynthetische organismen omgaan met veranderende lichtomstandigheden. Als er veranderingen optreden, wordt de moleculaire architectuur van het thylakoïde membraan gehermodelleerd zodat het fotosysteem goed blijft functioneren. Het team van Croce zal zich bezighouden met het functionele onderzoek en zal met de financiering in staat zijn een postdoc aan te noemen voor de komende drie jaar. 

Veranderende lichtomstandigheden
Fotosynthetische organismen zetten zonlicht om in biochemische energie, waarmee het grootste deel van het leven op aarde in stand wordt gehouden. Veranderende lichtomstandigheden vormen een fundamentele uitdaging voor deze organismen. Ze moeten namelijk telkens een balans vinden tussen het verhogen van de productiviteit en het vermijden van schade door te veel zonlicht,  veroorzaakt door overmatige activering van de eiwitcomplexen die zijn ingebed in hun thylakoïdmembranen in het fotosysteem.

Nieuwe combinatie van expertise
Ondanks decennia van onderzoek dat indirect ondersteunend bewijs heeft geleverd is de moleculaire aanpassing van thylakoïden nog nooit direct waargenomen. Roberta Croce: “Met dit internationale team hebben we een nieuwe combinatie van expertise en nieuwe technologie bij elkaar gebracht om zo een doorbraak in dit onderzoek voor elkaar te krijgen.”

Algen in verschillende fysiologische toestanden
Het lab van Croce zal zijn expertise gebruiken om algencellen zich aan te laten passen aan specifieke fysiologische toestanden, die de onderzoekers nauwkeurig gaan volgen met ultramoderne in vivo spectroscopie-faciliteiten. De cellen worden dan ingevroren en vervolgens overgebracht naar het lab het team in Duitsland, alwaar de moleculaire architectuur van thylakoïde membranen in de natuurlijke celomgeving gevisualiseerd zal worden. Dit wordt gedaan met de revolutionaire beeldvormingsmethode cryo-electron tomography.  

Blauwdruk voor verbeteren fotosynthese
Tot slot gaat het lab in de Verenigde Staten de gegevens van beide labs integreren, om op die manier een kwantitatief model te construeren van hoe door licht geïnduceerde hermodellering van thylakoïde moleculaire architectuur de energie- en elektronenoverdracht binnen het membraan reguleert. Dit model kan dienen als technische blauwdruk voor het verbeteren van fotosynthese en heeft het potentieel om mechanistische voorspellingen te doen over de effecten van milieuveranderingen op de efficiëntie van het oogsten van licht.

Human Frontier Research Program
In totaal zijn er 28 Human Frontier Research-beurzen uitgereikt door de International Human Frontier Science Program (HFSP) met een totaalbedrag van 33 miljoen dollar. Het HFSP bevordert internationale samenwerking bij fundamenteel onderzoek gericht op de geavanceerde en complexe mechanismen van levende organismen.