Veni grant for Mattijs de Groot

Driedimensionale afbeelding van tumoren

11/10/2010 | 3:54 PM

Voor een effectieve behandeling van bijvoorbeeld darm- of longkanker is het belangrijk dat tumoren in een vroeg stadium zichtbaar worden gemaakt. De onderzoekers gaan een techniek ontwikkelen die met behulp van fluorescentie-endoscopie kleine tumoren driedimensionaal in beeld brengt.